• Nyhedsmail
  • Lokale vognmænd

    Skare Beef - Århus Slagtehus samarbejder med et bredt netværk af lokale vognmænd.

  • Slagteriet betaler

    Slagteriet betaler for indtransport af slagtedyr til slagtehuset.

Transport af slagtekreaturer

Skare Beef - Århus Slagtehus samarbejder med et bredt netværk af lokale vognmænd. Slagteriet betaler for transporten ind til slagtehuset.

 

Her er en liste over vores vognmænd:

 

Navn

 
Bjarne Andersen 51 34 40 20 
Brdr Svendsen 75 55 50 52
Erik Olesen 40 27 42 23
Finn Hansen 20 40 76 90
Herluf Seest Jensen 75 80 35 32
J. O. Rasmussen 60 19 83 49
Lars Bundgård 21 84 87 30
Lindmark Transport 20 47 74 58
Niels Magaard 40 85 25 85
Ninna Søgård 40 10 97 12
Ole Hansen 40 11 70 55
Peder Hansen 40 46 44 96
Poul Andersen 86 96 69 13
Rasmus Svendsen 20 22 20 34
Sønderup-Suldrup Vogmand

28 35 84 56

Tilmelding af dyr

   
Ønsket slagteuge
antal
antal
antal Tyr race
antal Stude race
antal Kvier race
antal Køer race
Registrering af fødevarekædeoplysninger. CVR:
Har du leveret til Skare indenfor de sidste 2 år?  

Erklæring

   
Overtegnede besætningsansvarlige erklærer herved på tro og love, at de fødevarekædeoplysninger, der fremgår af dette dokument, er gældende og korrekte for de dyr, der er leveret til slagtning dags dato på ovenstående slagteri  
Er besætningen underlagt offentligt tilsyn  

Oplysninger om sundhedsforhold

   
Har kreaturbesætningen en status som medfører særslagtning  
I min( e ) besætning( er ) med svin, kvæg, får eller geder er der sygdomme eller andre forhold, der kan påvirke kødets sikkerhed. (hvis ja, beskriv veligst i feltet nedenfor)  
Hvis ja:

Oplysninger om veterinære lægemidler

   
I min( e ) besætning( er ) med svin, kvæg, får eller geder bliver dyrene behandlet med veterinære lægemidler efter reglerne, og tilbageholdelsestiderne er overholdt.