• Nyhedsmail
  • Ingen leveringspligt!

    Hos SKARE er der ingen leveringspligt. Vi ønsker kun at binde leverandørerne gennem god service og dialog samt ikke mindst konkurrencedygtige priser.

  • Skare Beef / Århus Slagtehus

    CHR-nummer: 71196

     

    CVR-nummer: 12631707

Om Skare og Skare Beef

Skare Beef er SkareGruppens danske kreaturslagteri.

 

SkareGruppen har over 700 medarbejdere og mere end 43 års erfaring som førende udbyder af højkvalitetsokse og -kalvekød med et vidtforgrenet salgsnetværk på hjemmemarkedet samt i hele Europa og Mellemøsten.

 

Hovedkontoret er placeret i Vejen, hvor der også er opskæringsfabrik. Derudover indgår der i SkareGruppens danske del også en forædlingsfabrik i Christiansfeld samt kreaturslagteriet Århus Slagtehus.

 

Der er ca. 45 medarbejdere i Århus Slagtehus. Slagtekapaciteten er ca. 1.400 kreaturer om ugen.

 

 

Skare Beef's / Aarhus Slagtehus's CHR-nr.: 71196 og CVR-nr.: 12631707.

 

 

Se Skare Beef's profilbrochure.

 

 

Banner_99x32

Se fødevarestyrelsens kontrolrapporter her.

Tilmelding af dyr

   
Ønsket slagteuge
antal
antal
antal Tyr race
antal Stude race
antal Kvier race
antal Køer race
Registrering af fødevarekædeoplysninger. CVR:
Har du leveret til Skare indenfor de sidste 2 år?  

Erklæring

   
Overtegnede besætningsansvarlige erklærer herved på tro og love, at de fødevarekædeoplysninger, der fremgår af dette dokument, er gældende og korrekte for de dyr, der er leveret til slagtning dags dato på ovenstående slagteri  
Er besætningen underlagt offentligt tilsyn  

Oplysninger om sundhedsforhold

   
Har kreaturbesætningen en status som medfører særslagtning  
I min( e ) besætning( er ) med svin, kvæg, får eller geder er der sygdomme eller andre forhold, der kan påvirke kødets sikkerhed. (hvis ja, beskriv veligst i feltet nedenfor)  
Hvis ja:

Oplysninger om veterinære lægemidler

   
I min( e ) besætning( er ) med svin, kvæg, får eller geder bliver dyrene behandlet med veterinære lægemidler efter reglerne, og tilbageholdelsestiderne er overholdt.