• Nyhedsmail
  • Velkommen til hjemmesiden

    Se dig omkring under notering, tilmelding, nyheder og hvad, der nu måtte interessere dig.

     

  • Århus Slagtehus

    Århus Slagtehus er SkareGruppens danske kreaturslagteri. Slagtehuset har en slagtekapacitet på 1400 kreaturer om ugen.

Velkommen til Skare Beef - et dansk kreaturslagteri 

Skare Beef er Skare Group's danske kreaturslagteri.

 

Skare Group har over 700 medarbejdere og mere end 49 års erfaring som førende udbyder af højkvalitetsokse og -kalvekød med et vidtforgrenet salgsnetværk på hjemmemarkedet samt i hele Europa og Mellemøsten.

 

Hovedkontoret er placeret i Vejen, hvor der også er opskæringsfabrik. Derudover indgår der i Skare Group's danske del også en forædlingsfabrikker i Christiansfeld og Viby, samt kreaturslagteriet Aarhus Slagtehus.

 

Der er ca. 45 medarbejdere i Århus Slagtehus. Slagtekapaciteten er ca. 1.400 kreaturer om ugen.

 

 

Tilmelding af dyr

   
Ønsket slagteuge
antal
antal
antal Tyr race
antal Stude race
antal Kvier race
antal Køer race
Registrering af fødevarekædeoplysninger. CVR:
Har du leveret til Skare indenfor de sidste 2 år?  

Erklæring

   
Overtegnede besætningsansvarlige erklærer herved på tro og love, at de fødevarekædeoplysninger, der fremgår af dette dokument, er gældende og korrekte for de dyr, der er leveret til slagtning dags dato på ovenstående slagteri  
Er besætningen underlagt offentligt tilsyn  

Oplysninger om sundhedsforhold

   
Har kreaturbesætningen en status som medfører særslagtning  
I min( e ) besætning( er ) med svin, kvæg, får eller geder er der sygdomme eller andre forhold, der kan påvirke kødets sikkerhed. (hvis ja, beskriv veligst i feltet nedenfor)  
Hvis ja:

Oplysninger om veterinære lægemidler

   
I min( e ) besætning( er ) med svin, kvæg, får eller geder bliver dyrene behandlet med veterinære lægemidler efter reglerne, og tilbageholdelsestiderne er overholdt.